Văn Hóa Công Ty

Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tiện ích

Bình luận mới nhất

Ngày đăng: 09/11/2012, 04:05 pm
Lượt xem: 5527

Văn hoá công ty

Huệ Tâm xác định xây dựng một văn hoá bản sắc riêng hướng tới giá trị tiên phong, nơi thắp sáng những ngôi nhà hạnh phúc , đặt nền móng cho sự thịnh vượng từ chính ngôi nhà của bạn và linh hoạt đáp ứng yêu cầu liên tục thay đổi của khách hàng.

Mục tiêu:

  • Công ty nỗ lực phục vụ xã hội thông qua phục vụ khách hàng.
  • Cán bộ, nhân viên công ty: được làm việc, sáng tạo, cống hiến, mà qua đó có cuộc sống tốt hơn.
  • Tạo nền tảng để công ty phát triển bền vững, trường tồn.

Phương châm:

  • Tư duy logic, làm việc có kỉ luật và hệ thống;
  • Thái độ quyết tâm, vượt lên thành công;
  • Suy nghĩ sáng tạo, tích hợp theo nhóm và làm việc độc lập, phát huy tiềm năng con người;
  • Yêu quý quan tâm chăm sóc đồng nghiệp như anh em.
  • Mỗi nhân viên luôn nghĩ công việc của mình đang phục vụ sự hài lòng của khách hàng và giá trị thịnh vượng của cộng đồng xã hội.

Nhằm xây dựng Công ty TNHH Huệ Tâm là một công ty tốt luôn gia tăng giá trị cho đời sống hiện đại, tiện nghi hơn của con người, đảm bảo lợi ích khách hàng và đảm bảo môi trường phát triển bền vững.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận nào!

Phản hồi

Bình luận từ Facebook